Kurs rysunku dla dzieci „Mały architekt”

Program został przygotowany dla dzieci w przedziale wiekowym 6-13 lat. Kurs rysunku dla dzieci obejmuje zagadnienia związane z architekturą. Młodzi studenci zapoznają się bliżej z perspektywą, proporcjami, koncepcją myślenia przestrzennego czy cieniowaniem. Podczas warsztatów dzieci uczą się również przygotowywać samodzielnie plansze architektoniczne oraz modelują. Zajęcia plastyczne dla dzieci to duży zakres wiedzy, który przekazywany jest systematycznie sprawdzonymi metodami dydaktycznymi. Wykładowcy to architekci oraz studenci architektury z dużym doświadczeniem. Roczne zajęcia z rysunku dla dzieci kończą się otrzymaniem dyplomu.
Dowiedz się więcej